Innvendig totalrenovering av Amfi Kjøpepesenter (Meyerbygget) Hvor Stokkan Lys i samarbeide med byggherre har utviklet et helhetlig design og visuelt uttrykk i senteret. Viser her prosjektet før og etter

AMFI MEYER MO I RANA

L1007206-HDR
Oppdragsgiver
Amfi Mo i Rana
Entreprenør
MBA AS
Arkitekt
Tanken Arkitektur AS
Lysdesigner
Stokkan Lys i samarbeide med byggherre og Tanken Arkitektur AS
Installatør
Haaland Installasjon AS
Byggeår
2018
Foto
Lars Solbkken
Kategori
Handel
Produktleverandør
Neko, Nortronic
IMG_6888
Før
L1007205-HDR
Etter
IMG_6884
Før
L1007201-HDR
Etter
IMG_6876
Før
L1007180-HDR
Etter

Ærverdige Meyer handelshus i Mo i Rana har en lang og stolt tradisjon som et viktig og sentralt handelshus på Helgeland. Senteret gjennomgikk en omfattende utbygging på midten av 90tallet. Det fremstod da som et moderne og tidsriktig kjøpesenter, og var på det tidspunktet det sentrale kjøpesenteret på Helgeland.

Gjennom årene har senteret vært gjennom flere tilpasninger og mindre ombygginger. Tekniske installasjoner har blitt endret og oppgradert, og etter hvert har senteret mistet mye av sin helhet og visuelle identitet. Senteret var i ferd med å bli umoderne, rotete og ustrukturert.

Behovet for en omfattende oppgradering ble etter hvert stort.

Stokkan Lys var sterkt involvert i lysdesign og leveranse av belysning i forbindelse med ombyggingen på 90tallet. Gjennom årene har også Stokkan Lys vært involvert i flere delprosjekter i senteret.

Etter hvert har senteret blitt en del av Amfi kjeden. I 2016 ble Stokkan Lys kontaktet av Amfi i forbindelse med planlegging av en større oppgradering av senteret. Stokkan Lys betraktet dette som en spennende og utfordrende oppgave og sa med stor glede ja til å delta aktivt i planleggingen av prosjektet.

For Stokkan Lys er det helt avgjørende med en grunnleggende prosess for å avdekke kundens egentlige ønsker og behov – På samme tid som man kartlegger forutsetninger, utfordringer og muligheter.

For et kjøpesenter vil det helt grunnleggende alltid være «Senteret skal i egenskap av seg selv stimulere til økt varehandel og vekst»

Forutsetninger for handel og vekst:

 

 1. Full fokus og oppmerksomhet mot butikkene og varene.
 2. God kommunikasjon og orientering.
 3. Trivsel, miljø og atmosfære.

For å kunne tilfredsstille første punkt kreves en grunnleggende forståelse av persepsjon og synsfysiologi. Persepsjonshierarkiet beskriver hvordan vi opplever og i hvilken rekkefølge. Det psykologiske aspektet i dette er en forutsetning for å kunne oppfylle punkt 2 og 3.

Utfordringer:

 

 1. Bygningsmessige forutsetninger. Lave takhøyder, tekniske installasjoner, brudd i synslinjer, generelt flytende struktur.
 2. Belysning: Struktur har sluppet gjennom årene. Lyskilder av mange slag til dels uheldig plassert – Ubehagsblending. Rotete. Gamle inneffektive lyskilder.
 3. Overflater og materialer: Slitne overflater, uklart hierarki. Tydelig preget av 80 og 90 tallets postmodernisme. Betydelig behov for oppstramming.

Muligheter:

 

 1. Spennende og dynamisk senter med sterke muligheter i forhold til kommunikasjon. Åpent og oversiktlig.
 2. Flott overlys som gir dagslys til store deler av senteret.
 3. Nye effektive lyskilder med lavt energiforbruk og enkelt vedlikehold. Samt effektiv, enkel og intuitiv styring.
 4. Sterk lokal identitet.
 5. Svært utfordrende prosjekter med store muligheter.

Med dette som bakteppe startet Stokkan Lys prosessen med utvikling av et helhetskonsept. Dette med respekt for forutsetningen, og på byggets reelle premisser. I ett solid samarbeide med Tanken Arkitektur AS og Senterledelsen ble det utarbeidet et omforent forslag som inneholdt:

 • Behandling av overflater som vegger, himlinger og rekkverk.
 • Utvikling av strukturelement / baldakin, som igjen gav tydelig kommunikasjon og ideelle forhold for enhetlig og strukturert profilering.
 • Integrert belysing i baldakin.
 • Øvrig belysning.
 • Identitet og miljøforsterkende elementer i effektbelysning.Uten å gå helt i detaljer på selve prosessen må følgende presiseres som forutsetninger for å kunne lykkes 
 1. En unik konstruktiv og engasjert prosjektgruppe hvor alle arbeidet sammen for et godt resultat.
 2. Spesielt nært samarbeide med utførende entreprenører som så muligheter og utfordringer underveis – Som tok oppgaven på alvor og løste den.
 3. Respekt og forståelse for bygget, oppgaven og hverandre.
 4. Vilje til nødvendige prøveinstallasjoner, og vilje til korreksjon underveis.
 5. Tilstrekkelig tid til å gjennomføre godt arbeide.
 6. Kompromissløst.

Senteret fremstår i dag som et moderne og fremoverlent kjøpesenter.

 • Det er stilrent, elegant, åpent og oversiktlig. På samme tid er identitet, miljø og trivsel godt bevart.
 • Forstyrrende elementer i himlinger og tekniske installasjoner er ellegant maskert.
 • Enhetlig og tydelig struktur med ideelle forutsetninger for skilting og kommunikasjon.Grepet er sterkt og persepsjonshierarkiet balansert men tydelig.Butikkene og varehandelen er i fokusStokkan Lys er takknemlige for å ha kunnet delta i en unik prosess. Og resultatet er vi svært stolte av. 
L1007208
L1007189-HDR
L1007215-HDR
L1007222-HDR
L1007223-HDR
L1007237
Skal du i gang med et prosjekt?
Ta kontakt for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyttig og inspirerende informasjon fra oss. For at vi skal kunne gi deg mest mulig relevante nyhetsbrev er det fint om du forteller litt om deg selv: